Brand design

Brand design geeft betekenis aan uw merk. Een merk geeft de identiteit (het DNA) van het bedrijf of de organisatie weer. Een merk combineert verbale en visuele elementen om herkenning te creëren. Een merk dat gebaseerd is op een sterk verhaal, onderscheidt zich van andere merken omdat deze interessanter is. Brand design wordt opgedeeld in ‘merk innerlijk’ en ‘merkuiterlijk’. We kijken eerst naar het merk innerlijk. Deze bevat de identiteit ofwel het DNA van uw bedrijf of organisatie. Dit wordt uitgewerkt en vervolgens gevormd tot merk. Het merkuiterlijk is het logo en de huisstijl van uw bedrijf of organisatie.

Branding

De opbouw van het merk wordt ‘branding’ genoemd. La Compagnie heeft een lange en brede ervaring als het gaat om naamontwikkeling voor bedrijven en organisaties en daar in de loop der jaren een eigen methodiek voor ontwikkeld. Draagvlak binnen organisaties is daarbij een belangrijk punt. Uitgangspunt van naamkeuze trajecten zijn altijd de kernwaardes van de betrokken organisaties aangevuld met de uiteindelijk gewenste positionering.

Design

We geloven juist nu in de kracht van eigentijds design: onze designstudio versterkt de visuele identiteit van merken en organisaties en geeft hen een opvallende plek in het veld. We zijn gids in het complexe medialandschap. We mijden hypes maar kiezen voor elk traject de meest geëigende middelen om mensen in hun hart te raken. Ons werk, onze verbindende aanpak zorgt voor resultaat; engagement, traffic, reuring en sales. En daardoor voor veelal langdurige, hechte partnerships.

Brand design

Vlechter

Een goed voorbeeld van Brand Design is Vlechter. Eerst werd de meeting met de groep belegd waarin het ‘vier-stappen-traject’ van La Compagnie werd toegelicht; 1) kennismaking en werkwijze, 2) longlist, 3) shortlist en 4) de finalist uitgewerkt in logo en beeldtaal. Dit traject is in nauwelijks 3 maanden voortvarend afgelegd. Daarna keken we naar de kernwaardes van de betrokken organisaties aangevuld met de uiteindelijk gewenste positionering. Vervolgens werden een aantal ontwerpschetsen rondom de naam gemaakt die opnieuw in een soort ‘workshop sfeer’ met de werkgroep werden besproken en ‘gekeurd’. Persoonlijk voorkeuren werden daarbij niet geschuwd waarna uiteindelijk de eindvorm werd gekozen. Het werd letterlijk een ‘vervlechting’ als beeldtaal, waarbij de ‘V’ als beginletter van de naam het meest dominant en leidend is.

Benieuwd naar ons werk?
Neem hier een kijkje.

corporate branding

Meer info