Identity design

Identity design. La Compagnie geeft richting en sturing aan positioneringstrajecten. We ontwikkelen strategieën en creatieve concepten voor brandingsoperaties, salescampagnes, merkintroducties tot en met thema’s voor interne communicatie en veranderingsprocessen. We zijn een creatief bureau met getalenteerde, bevlogen en hoog opgeleide mensen die juist nu geloven in de kracht van eigentijds design: onze designstudio versterkt de visuele identiteit van merken en organisaties en geeft hen een opvallende plek in het veld.

Onze werkwijze bij identity design

Het eerste kennismakingsgesprek met ons is oriënterend en altijd vrijblijvend. De door ons ontwikkelde i-sessie is een inmiddels beproefde methode om samen concrete stappen te maken die veel energie geven. Dit gaat over DNA, concurrentie, trends en kansen. Hier komen inspirerende inzichten, kantelingen en niet zelden concrete denkrichtingen in het volle daglicht.

Vervolgens wordt er volop aandacht gegeven aan wat de marketing, externe of interne communicatie nu daadwerkelijk gaat opleveren. Wat zijn de verwachtingen over en weer? Daarna worden de plannen zichtbaar en werkelijkheid. Wij vinden het plezierig om ook na de afronding om tafel te gaan en een evaluatie over het gehele traject te hebben. Op die manier helpen we een nog hechter fundament te leggen voor een volgend project.

Communicatie

identity designWij zien communicatie als een dynamisch proces met één allesbepalend doel: het raken van snaren en de harten van de klanten van onze klanten. Wij azen waar het kan op vernieuwing en verandering, maar respecteren tradities en lang bestaande bedrijfs- en organisatieculturen. We mijden hypes maar kiezen voor elk traject de meest geëigende middelen om mensen in hun hart te raken.

Ons werk

Ons werk, onze verbindende aanpak zorgt voor resultaat; engagement, traffic, reuring en sales. En daardoor voor veelal langdurige, hechte partnerships. We willen uitdagend en prikkelend zijn, maar realiseren dat het gezegde ‘it takes two to tango’ maar al te waar is. Briljant werk maken, vergt ook moed van de opdrachtgever.

Benieuwd naar ons identity design werk?
Neem hier een kijkje.

corporate branding

Meer info