Huisstijl logo

La Compagnie houdt zich bezig met een bepaald huisstijl logo dat uniek moet zijn. Daarnaast geeft La Compagnie richting en sturing aan positioneringstrajecten. We ontwikkelen strategieën en creatieve concepten voor brandingsoperaties, salescampagnes, merkintroducties tot en met thema’s voor interne communicatie en veranderingsprocessen.

We geloven juist nu in de kracht van eigentijds design: onze designstudio versterkt de visuele identiteit van merken en organisaties en geeft hen een opvallende plek in het veld. We zijn gids in het complexe medialandschap. We mijden hypes maar kiezen voor elk traject de meest geëigende middelen om mensen in hun hart te raken. Ons werk, onze verbindende aanpak zorgt voor resultaat; engagement, traffic, reuring en sales. En daardoor voor veelal langdurige, hechte partnerships.

Logo’s

huisstijl logoUitgangspunt van naamkeuze trajecten zijn altijd de kernwaardes van de betrokken organisaties aangevuld met de uiteindelijk gewenste positionering. Daarna worden er een aantal ontwerpschetsen rondom de naam gemaakt die opnieuw in een soort ‘workshop sfeer’ met de werkgroep wordt besproken en ‘gekeurd’. Het is van belang dat het logo een bepaalde uitstraling geeft, de huisstijl.

Interne & Externe communicatie

Het plan staat. Volop aandacht voor de hamvraag: wat gaat de investering in marketing, interne of externe communicatie nu feitelijk opleveren? Wat zijn de exacte verwachtingen over en weer? Meten is weten en dus bouwen we vanaf de start van acties en campagnes metingen en evaluaties in

Change is good

We zijn een creatief bureau met getalenteerde, bevlogen en hoog opgeleide mensen die communicatie zien als een dynamisch proces met één allesbepalend doel: het raken van snaren en de harten van de klanten van onze klanten. Wij azen waar het kan op vernieuwing en verandering, maar respecteren tradities en lang bestaande bedrijfs- en organisatieculturen. We willen uitdagend en prikkelend zijn, maar realiseren dat het gezegde ‘it takes two to tango’ maar al te waar is. Briljant werk maken, vergt ook moed van de opdrachtgever.

Benieuwd naar ons werk?
Neem hier een kijkje.

corporate branding

Meer info