Corporate identity and branding

Corporate identity and branding bestaat uit een persoonlijkheid die zich uit in; communicatie, design en gedrag. Een heldere identiteit is noodzakelijk voor elke organisatie. Het geeft niet alleen antwoord op de vraag ‘Wie zijn wij?’ maar ook op ‘Wat willen wij?’ en ‘Wat kunnen wij?’ Om herkenbaarheid te creëren bij klanten en prospecten, zorgt La Compagnie in Groningen ervoor dat uw identiteit consequent weergegeven wordt in woord en beeld. Met ons advies en onze kennis zorgen wij ervoor dat uw organisatie een serieuze partij wordt voor andere bedrijven en toekomstig personeel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de visuele identiteit van uw organisatie. Logo’s, slogans en typografie zijn een belangrijk onderdeel van dit proces. La Compagnie heeft zeer succesvol reeds meerder logo’s ontworpen, bijvoorbeeld voor Univé, Vlechter en Payt.

Communicatie, design en gedrag

Hoe verschillend de activiteiten ook zijn, het toegankelijk c.q. attractief aanbieden van de informatie is cruciaal. Het is goed om te kijken naar zowel de dresscode, omgang en het taalgebruik. Hierbij richten wij ons op het ‘gedrag’, ofwel de omgang met klanten. Dit is een belangrijk onderdeel omdat het van groot belang is dat de boodschap op de juiste manier, aan de juiste doelgroep, wordt overgebracht. De I-sessie die volgt, bestaat uit het maken van concrete plannen die veel energie geven. We schetsen perspectieven en helpen zo het DNA te versterken. Samen kijken we naar concurrentie, trends en kansen. Hier komen inspirerende inzichten, kantelingen en niet zelden concrete denkrichtingen in het volle daglicht. Symbolen, beelden en vormen staan voorop. Ons doel: het ontwikkelen van creatieve concepten en een gezicht geven aan veranderingen.

Corporate identity and branding

Corporate identity and branding plan

Vervolgens staat het plan. We buigen ons over de vraag: ‘Wat gaat de investering in marketing, interne en externe communicatie nu feitelijk opleveren?’ Ofwel: ‘Wat zijn de verwachtingen?’ Meten is weten, dus bouwen we vanaf de start van acties en campagnes metingen en evaluaties. Uitgangspunt van het stukje communicatie zijn de kernwaardes van de betrokken organisaties aangevuld met de uiteindelijk gewenste positionering.

Benieuwd naar ons werk?
Neem hier een kijkje.

corporate branding

Meer info