Communicatiestrategie

Communicatiestrategie

Communicatiestrategie | Hoe communiceer je? Met welke middelen? En welke boodschap breng je over zodat hun kennis, houding en voorgenomen gedrag verandert in de richting die jij wilt?

La Compagnie is al jaren zeer actief als reclamebureau, marketingbureau en communicatiebureau in de stad Groningen. We ontwikkelen creatieve concepten en helpen nationale en internationale organisaties bij het bepalen van hun marketingstrategie en ontwikkelen een communicatiestrategie. We zijn niet alleen een allround communicatiebureau in Groningen, we zijn veel meer dan dat. U kunt ons ook zien als marketingbureau met een geheel eigen unieke aanpak. Ons gezelschap bestaat uit kanjers uit het reclame, marketing en communicatie vak.

Categoriebehoefte

Tijdens het ontwikkelen van een communicatiestrategie beginnen we altijd met de categoriebehoefte. Het gaat hier om een productcategorie en (nog) niet zozeer aan een bepaald merk. Het belangrijkste is dat er behoefte aan het nieuwe product of de nieuwe dienst gecreëerd wordt. Vervolgens dient marketingcommunicatie op de behoefte en de invulling ervan te wijzen. De eerste campagne gaat dan vooral over de gebruiksmogelijkheden in het algemeen.

Merkbekendheid

Merkbekendheid gaat over de kennis van de merknaam. Merkbekendheid geeft de associatie van een merk met een productcategorie aan. Een actieve merkbekendheid is wanneer de doelgroep de merknaam vanuit eigen geheugen zonder hulp kan noemen. Een passieve merkbekendheid kan betrekking hebben op kleur, logo, beeldmerk en vestigingsplaats.

Merkkennis

Merkkennis betreft de kennis van eigenschappen, mogelijkheden, gevolgen en voordelen van het merk en andere relevante kennis. Merkkennis is nodig voor de doelgroep om het merk te kunnen koppelen aan de eigen eindwaarden, behoeften en gebruikerssituaties. In deze fase kunnen zowel informationele (functionele) als transformationele (psychosociale) positionering gebruikt worden. Vooral bij complexe en nieuwe producten is vergroting van de merkenkennis een belangrijke communicatiedoelstelling. De communicatie zorgt voor betekenisstructuur op twee niveaus, namelijk; informationeel en transformationeel.

Merkattitude

Merkattitude betreft hoe men tegen het merk aan kijkt. Uiteraard moet de doelgroep een positieve houding krijgen ten opzichte van het merk. De attitude is vaak gebaseerd op enige kennis van eigenschappen en gevolgen van het merk. In deze fase wordt de informatie zodanig gepresenteerd dat er een gunstige indruk ontstaat. In veel marketingcommunicaties wordt het beeld opgeroepen van een organisatie die voortdurend op zoek is naar verbetering en die haar verantwoordelijkheid niet uit de weg gaat.

Gedrag

Gedrag betreft verschillende vormen van consumentengedrag, gericht op een directe respons. In deze fase wordt een intentie in gedrag omgezet, of het bestaande gedrag vastgehouden, of de frequentie van het gebruik verhoogd.

Tevredenheid

Tevredenheid. Ook in deze fase kan marketingcommunicatie een functie hebben. Ze kan de gemaakte keuzes bevestigen en de positieve ervaringen met het merk versterken. De tevredenheid kan leiden tot gedragsbehoud en herhaaldelijk gebruik. De getrouwheid aan het merk en de relatie met de klant worden hiermee versterkt en in stand gehouden.

Communicatiestrategie

Benieuwd naar ons werk?
Neem hier een kijkje.

corporate branding

Meer info