Over
La Compagnie

Samen creëren we betekenisvolle projecten

We zijn een strategisch creatief marketing communicatiebureau. Compact en resultaatgericht. Betrokken bij onze opdrachtgevers én bij de wereld om ons heen. We maken opvallend en doeltreffend werk voor bedrijfsleven, overheden en organisaties. 

We hebben een lange traditie als het gaat om spraakmakende campagnes en acties. Het combineren van onze ervaring, weten wat wel en niet werkt, met eigentijdse methodieken, mediakanalen en technologische innovaties levert spannende en doeltreffende resultaten op.

We barsten van de energie en passie voor ons vak. We zullen ervoor zorgen dat de wereld jouw verhaal kent.

Onze aanpak concreet

Om de merkessentie, de drive, de ‘why’ van een product, organisatie of dienst te definiëren of juist te bevestigen hebben we een ‘roadmap’ ontwikkeld. De stappen worden tijdens een sessie samen met de opdrachtgever ingevuld en uitgewerkt. De uitkomst daarvan geeft vervolgens duidelijkheid over het doel, de mitsen en maren, omgevingsfactoren en alle bijkomende aspecten om tot een doeltreffende essentie en te komen. Met de uitkomsten gaan we vervolgens aan het werk.

Op die manier hebben we van bedenken tot uitvoeren een transparante co-creatie structuur die niet alleen zorgt voor onderscheidend werk en goede resultaten, maar ook voor draagkracht binnen de organisatie. De roadmap sessies doen we samen in onze Tiny Office, verscholen in de bossen van Noord-Drenthe.

Veranderende wereld

Het zijn in veel opzichten andere tijden. Geopolitieke factoren hebben invloed op ons dagelijks leven. Op markten en mensen. Meer en meer zijn we ervan bewust dat we zo niet langer met de planeet om kunnen gaan. Wat inspireert ons nu? Waar leren we wat écht belangrijk is? Wie overtuigt ons wat juist is?

Vroeger was dat de televisie, de krant of vrienden in de kroeg. Maar al heel lang zijn het totaal andere bronnen: vrienden op Instagram, nieuws op Twitter, influencers op YouTube. Bronnen – veelal gevormd door eigen keuzes van de gebruiker én door algoritmes – zorgen voor miljoenen individuele ervaringen, meningen en keuzes.

Wie het medialandschap niet overziet en de tijdgeest verkeerd interpreteert, slaat de plank mis en verspilt energie. En wie zonder bevlogen idee communiceert, gaat niet duurzaam met kostbare budgetten om. Nog steeds geldt ons adagium van het eerste uur: ‘Ideeën zijn doorslaggevend’.

De oorsprong

La Compagnie is bepaald geen eendagsvlieg of een enthousiaste start-up. Het is een bureau met een lange en brede ervaring sinds 1987. Een bureau dat organisaties vleugels heeft gegeven, draagvlak heeft gecreëerd en merken op de wereld gezet en helpen groot worden.

Van Nike tot Univé, van Twinlife tot Lotto Italian Sportdesign. We introduceerden de digitale Roland concertvleugel in Nederland en de eerste platte televisie voor Pioneer. We gaven een Groningse Hogeschool nieuw elan en identiteit. Ook nu werken we aan uitdagende en (inter)nationale trajecten, samen met onze opdrachtgevers. Laat je inspireren op deze pagina.

“We hebben de aarde niet geërfd van onze voorouders maar geleend van onze kleinkinderen”

-Renate Boschma