Kremer Zand en Grind

Marketing van een opmerkelijke energietransitie.

Home > Alle cases > Kremer Zand en Grind

Communicatie: van zandwinning naar natuur-
gebied

De grootste zandwinlocatie van Noord-Nederland ondergaat een geweldige metamorfose. Het bedrijf Kremer Zand en Grind schakelde om te beginnen op hun winlocatie van gas over op eigen groene stroom. Mogelijk gemaakt dankzij het grootste zonnepark van Europa in de inmiddels gesloten winningslocatie, de Zuidplas in Sellingerbeetse. Door de verhuizing van de installatie wordt zwaar vrachtverkeer langs omwonenden overbodig en komt er ruimte voor de aanleg voor een uitgebreid natuurgebied.

Veelzijdig en uitdagend
communicatietraject

De communicatie voor deze grote operatie kent vele facetten. Voorlichtingstrajecten met en voor lokale en provinciale overheden, omwonenden, zakelijke relaties en het brede publiek. Van informatiemiddagen tot en met persoonlijke gesprekken met omwonenden hoe het fietspad goed aangesloten kan op de nieuwe verkeerssituatie.

Het duurzaamheidstraject
Sellingerbeetse


Waar Ook De Natuur Wint

Waar Ook De Natuur Wint

La Compagnie ontwikkelde het thema ‘Waar Ook De Natuur Wint’ omdat juist het ontwikkelen van een uitgebreid natuurgebied op de plaats van een voormalige zandwinning zo van toegevoegde waarde is. La Compagnie’s stuurvrouw Renate Boschma neemt in verband met de omgevingscommunicatie actief deel in de verschillende werkgroepen. Een zorgvuldig communicatietraject werd uitgezet met diverse middelen voor de verschillende doelgroepen.

Breed scala communicatiemiddelen

Ten behoeve van informatiemiddagen, het reageren op zienswijzen en vragen uit de gemeenschap, het ontwikkelen van website, (online) nieuwsbrieven werd het complete gamma van communicatiemiddelen ontwikkeld. Het genereren van draagvlak voor een grote verandering van landschap en infrastructuur was en is hierbij prioriteit.

Duurzame missie uitdragen

De omgevingscommunicatie werd ook op basis van het thema ‘Waar Ook De Natuur Wint’ opgelijnd. Concreet werd een aparte website ontwikkeld, informatiedragers en een informatiekrant die én voor stakeholders, omwonenden en andere betrokkenen wordt ontwikkeld, maar ook Huis aan Huis in Zuid Oost Drenthe wordt verspreid. Om te communiceren ‘wie de moeder is achter dit omvangrijke project werd  ook een corporate bedrijfsfilm voor Kremer Zand en Grind geproduceerd. Deze kreeg als als titel ‘Footprints’, waarmee de duurzame missie van de onderneming wordt uitgedragen.

Het resultaat

De gekozen transparante, volledig voorlichtende strategie wierp haar vruchten af. Op de omwonenden en bewonersbijeenkomsten was de sfeer door de wijze van uitnodigen en het toegestuurde documentatiemateriaal zeer coöperatief. Ook de keuze om in de communicatie ook kritische geluiden op te nemen viel in zeer goede aarde en zorgde voor verbinding. De gekozen thematiek ‘ waar ook de natuur wint’ werd begrepen en gewaardeerd door stakeholders als Provincie, gemeente en omwonenden.

Inmiddels is het zandwinningsbedrijf Kremer Zand en grind opgenomen in de internationale onderneming Sibelco uit Antwerpen, waarvoor ons bureau inmiddels ook opdrachten mocht realiseren.