Stoor ik?

Landelijk campagne ‘Stoor ik’? voor Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

Home > Alle cases > Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

De campagne wil mensen bewust maken van de storingrisico’s van apparaten

Voor Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI), voorheen Agentschap Telecom, ontwikkelde ons bureau een campagne die het grote publiek wil attenderen op het belang van veilige en ongestoorde (draadloze)verbindingen in en om het huis. De campagne was zichtbaar op outdoor locaties in de 6 grote steden Groningen, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Den Haag en werd tevens online uitgerold.

De campagne wil mensen bewust maken van de storing risico’s van apparaten die geen CE-markering hebben. Apparaten zonder CE-markering veroorzaken vaker storing op het wifi netwerk thuis, op smart camera’s of op andere apparaten die mensen in huis hebben. Ook zijn ze makkelijker te hacken en is er een groter brand- of ontploffingsgevaar bij het gebruik.

Het campagnebeeld

Met het campagnebeeld: door opvallende vragende en uitvergrote expressies van personen te portretteren in combinatie met een sterk grafisch beeldmerk, geïnspireerd op het retro ‘frequentie testbeeld’, wordt een appél op de doelgroep gedaan om kritisch om te gaan met betrekking tot het gebruik van draadloze verbindingen. 

De QR-code op de billboards leidt naar de daarvoor speciaal door La Compagnie ontwikkelde landingspagina van Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. Hier wordt consumenten geadviseerd bij aanschaf van een apparaat goed te letten op de zogenoemde CE-markering. Het logo daarvan geeft aan of het apparaat voldoet aan de Europese eisen, hetgeen de kans op storing of uitval aanzienlijk verkleint.

Via de website www.stoorik.nl kan de consument meer informatie krijgen.

Het resultaat

Het resultaat van de campagne is opmerkelijk te noemen voor een gecombineerde outdoor en online middelen strategie. De campagne werd weliswaar voor de lancering getest door een testpanel. Hierbij werd getest op de duidelijkheid van de boodschap en de ‘begrijpelijkheid’ van de visuele uitwerking. De respons, dus de activatie, gaf eenzelfde positieve uitslag. De speciale landingssite die voor deze campagne werd ontwikkeld werd druk bezocht door talrijke unieke bezoekers. Opdrachtgever Agentschap Telecom meldde dat men nog niet vaak eerder zoveel response op een dergelijke bewustwordingscampagne had gehad. De campagne is het begin van een verder traject dat uitgevoerd moet worden om het brede publiek attent te maken op de risico’s die ondeugdelijke draadloze apparatuur met zich meebrengt. De start was zeer bemoedigend!