Start Van De Klim

Home > Start Van De Klim

Zorg Met Kracht & Aandacht

La Compagnie en de zorgsector hebben een lange traditie. Momenteel werken we mee om het beleidsplan van de jeugdzorginstelling Connecting Hands draagvlak te geven en ook de tekstuele en inhoudelijke kant toegankelijk en inspirerend te maken.

Waar de meeste beleidsdocumenten niet uitblinken door leesbaarheid of aantrekkelijkheid, wil Connecting Hands juist ook met dit plan voor verbinding en enthousiasme bij medewerkers en stakeholders zorgen. Aan deze productie wordt deze zomer volop gewerkt, de presentatie is dit najaar.

Wat gebeurde er nog meer bij La Compagnie…