Connecting Hands

Jeugdzorg; het antwoord van Connecting Hands.

Home > Alle cases > Connecting Hands

Het gaat ook over duurzaam omgaan met de medebewoners van onze planeet

Als je het over betekenisvolle marketing en communicatie hebt, dan denk je in eerste instantie aan marketing die ook het welzijn van onze planeet in de strategie betrekt.

Betekenisvolle marketing gaat wat ons betreft ook over duurzaam omgaan met de medebewoners van onze planeet. De missie, visie en communicatie van Connecting Hands in Leeuwarden is daar een voorbeeld van.

“Zorg met kracht
& aandacht”

De Rijksoverheid besloot in 2015 om het systeem van jeugdzorg te decentraliseren. Men vond dat hulp voor kinderen zo toegankelijk mogelijk moest zijn en dus dicht bij huis moest worden geboden.

De verantwoordelijkheid kwam bij de gemeenten te liggen en het Rijk zou de gemeenten betalen voor de uitvoering van deze zorg. Omdat de jeugdzorg hierdoor effectiever zou worden – zo werd aangenomen in Den Haag – werd tegelijkertijd bezuinigd op de zorg. 

Dit veroorzaakte echter in de praktijk grote problemen. Gemeenten lieten aanbieders van jeugdzorg voortaan met elkaar concurreren, om zo voor het laagste bedrag de meeste en beste zorg te kunnen inkopen. Dit leidde tot een enorme rompslomp aan extra administratie voor de aanbieders, zorgverzekeraars én gemeenten.

Een catastrofaal gevolg hiervan was – en is – dat bijvoorbeeld acute zorg aan een kind pas officieel geboden kan worden als de administratie en goedkeuring door alle betrokken instanties geaccrediteerd is.

Toenemende vraag jeugdzorg

Volgens recente cijfers heeft één op de zeven Nederlandse kinderen behoefte aan een vorm van jeugdhulp. De vraag is in de afgelopen jaren toegenomen. Als één van de oorzaken wordt genoemd dat de samenleving steeds hogere eisen stelt aan kinderen.

Kinderen doen er alles aan om de beste versie van zichzelf te zijn, menen deskundigen. Doorlopend worden kinderen door met name sociale media geconfronteerd met ‘ideaalbeelden’ en prachtige rolmodellen en influencers. Maar ook een oorzaak is de samenleving die steeds meer prestatiegericht is geworden. Bindende schooladviezen kunnen daarbij voor veel druk en stress bij kinderen zorgen.

Het antwoord van Connecting Hands

Connecting Hands dacht na hoe ze, ondanks de uitdagingen die van overheidswege werden opgelegd, een manier kon vinden waarin zorgbehoevenden zo weinig mogelijk schade zouden ondervinden. De zorginstelling ontwikkelde middels een proactief concept op krachtige wijze het voortouw te nemen en waar nodig direct acute hulp te bieden en administratieve processen niet leidend te laten zijn.

Waar acute hulp nodig is, is Connecting Hands er. Voor iedereen, onmiddellijk, hoe dan ook. Ook mogen de financiële kaders nooit leidend zijn, want juist die zijn – is in de praktijk gebleken – fnuikend voor adequate, zorgvuldige hulp met alle aandacht die daarvoor nodig is. De hernieuwde missie en visie van Connecting Hands getuigt van een krachtige visie waarin niet de administratieve kaders, maar de cliënten centraal staan. 

De vertaling in communicatie

La Compagnie werd gevraagd deze opvattingen en proactieve, onderscheidende werkwijze van Connecting Hands te vertalen in een hernieuwde positionering. Na diverse inhoudelijke sessies met verschillende zorgdisciplines en bedrijfsbezoeken van Connecting Hands kreeg een hernieuwde, krachtige missie en visie vorm. Deze kwam uiteindelijk tot uiting in een nieuwe huisstijl waarin de verbinding met elkaar – cliënten en zorgverleners – werd gevisualiseerd middels een lijnenpatroon dat in de verschillende vestigingen consequent terug te vinden is. Ook kwam er een bijpassende themaregel: ‘zorg met kracht & aandacht’

De herpositionering kwam ook tot uitdrukking in de nieuwe website, waarin naast de krachtige opstelling van de organisatie, ook de warmte en zorg voor de hulpbehoevende medemens tot uitdrukking kwam. In verschillende communicatie-uitingen werd de hernieuwde missie en visie van Connecting Hands ook op ‘gevoelsniveau’ voor de cliënten toe vertaald.

Het resultaat

Het resultaat was dat de gehele organisatie zich herkende in de positie die Connecting Hands wil innemen in het complexe zorglandschap. De nieuwe uitstraling symboliseert en ondersteunt het nieuwe elan en werkte inspirerend voor cliënten en zorgverleners. 

Ook werd de missie en visie van Connecting Hands door de verschillende begeleidende communicatie-uitingen beter en efficiënter overgebracht naar stakeholders in de keten zoals gemeenten, zorgverzekeraars en andere betrokkenen.